Det vigtigste du kan give

Vi tænker ofte, at de største gaver vi kan give også må være de dyreste. Eller at den vigtigste hjælp også koster de fleste kræfter. Men sådan behøver det ikke være. Som donor kan du give den mest livsvigtige hjælp helt gratis! Og der følger lidt bonus med.

241 ml stamceller - eget foto

241 ml stamceller – eget foto

Jeg havde i sidste uge den glæde at kunne være stamcelledonor for min søster, som har akut læukemi. En sygdom man ikke kan overleve uden intens og langvarig behandling. For min søster betød det, at hun skulle bruge nye og raske bloddannende stamceller fra en donor med samme vævstype. Hvis ikke en bror eller søster har det, må man forsøge at finde en egnet donor i det internationale donorregister. Men her kunne jeg heldigvis bruges.

Aferese (stamcellehøst)

Transplantationen var ret udramatisk, idet den foregik via blodet. Jeg havde forinden fået noget medicin, som skulle stimulere produktionen af stamcellerne, der sidder i knoglemarven, og få dem til at vandre ud i blodet. På selve dagen blev mit blod filtreret og stamcellerne “høstet” for derefter at blive overført til min søster via et almindeligt drop. Med de nye stamceller kan hun nu selv producere raske blodlegemer og opbygge et nyt imunforsvar. Hendes chancer for at blive helt rask er meget gode.

At stille sig til rådighed som bloddonor eller stamcelledonor er én af de måder vi let kan yde en enkel, men meget effektiv livshjælp til hinanden. Endda uden at det koster noget. I modsætning til at betale sin skat og overholde landets love, så er det helt frivilligt at være donor. Og derfor er det noget vi må tage aktivt stilling til.

Livreddende hjælp

Jeg har i mange år været bloddonor, men det er først nu jeg er blevet opmærksom på, at jeg også kan være donor på andre måder og at det f.eks. også er vigtigt at have et donor-testamente, som fortæller om mine organer må doneres i tilfælde af hjernedød.

Når det handler om livreddende donor hjælp, så er der i dag tre muligheder:

  • Bloddonor
  • Stamcelledonor
  • Organdonor

440 danskere fik i 2013 nyt liv fra en organdonor eller en stamcelledonor. Og endnu flere fra bloddonorer.

Bloddonor

Hvert år er der i Danmark behov for at 25.000 nye bloddonorer melder sig, alene for at kompensere for dem som falder fra. Alle raske mellem 18 og 65 kan donere blod. Du kan tilmelde dig her. En bloddonor bliver typisk indkaldt til tapning 4 gange om året.

Stamcelledonor

Som bloddonor kan du også tilmelde dig stamcelleregisteret og således blive stamcelledonor. Stamcelledonation (eller knoglemarvstransplantation) kan komme på tale mellem personer med ens vævstyper. Der findes tusinder af vævstyper, så sandsynligheden for at blive indkaldt som stamcelledonor er lille. Du tilmelder dig som stamcelledonor via din blodbank. Læs mere her

Organdonor

Bortset fra nyredonation, så kommer organdonation først på tale i tilfælde af hjernedød. I 2013 blev der foretaget 305 transplantationer fra 63 hjernedøde og 107 levende donorer. Samtidig stod 543 på venteliste til en ny nyre, et hjerte, en lunge eller en lever. Læs mere her

Bonus

At være donor er en kærlighedsgerning. Der er ingen krav og der er ingen betaling for det. Til gengæld får man løbende tjekket sit helbred og man oplever glæden ved at give. En glæde som mange oplever som den største. En glæde som redder liv.

Få også en oversigt over muligheder og overvejelser her: http://www.blivdonor.dk/

Denne blog er tilegnet personalet på Rigshospitalets stamcellesektion, afsnit 2034

Er du bloddonor?
Har du taget stilling til organdonation?