Faste handler om forandring

Faste er at vælge noget fra for at kunne vælge noget andet til. Det kan være alt andet end mad. Når jeg for eksempel faster fra fjernsyn, facebook eller spil, så bliver der overskud til at gøre noget andet. Så bliver der plads til fornyelse og forandring.

© Africa Studio - Fotolia.com

© Africa Studio – Fotolia.com

Fasten ligger de sidste 40 dage op til påsken. Og den begynder officielt onsdag efter fastelavn, dagen som traditionelt kaldes askeonsdag. Den dag tegnede præsten nemlig tidligere – med aske – et korstegn på panden af menigheden som en indvielse til fastetiden og som tegn på, at uden Jesus er vi kun støv.

Jeg har aldrig gjort meget ud af fasten. I modsætning til muslimerne, så er fasten helt frivillig for de kristne. Og det er vigtigt at holde fast i. Men derfor kan der alligevel være gode grunde til at faste. Ikke mindst i et samfund og i en tid, der er præget af overflod, materialisme og travlhed.

Faste giver rum og tid

De fleste af os har brug for rum og tid til at reflektere over hvad der er vigtigst. Og det kan fasten hjælpe os med. For når vi fravælger noget af alt det overflødige som ellers fylder meget, så bliver der plads til noget nyt. Så bliver der plads til at overveje:

 • Hvad fylder for meget i mit liv?
 • Hvad kan jeg undvære fordi det ikke er vigtigt?
 • Hvilke dårlige vaner vil jeg gerne gøre op med?
 • Hvor roder det for meget?
 • Hvad stresser og forstyrrer mig mest?

For min del, så kunne fasten bliver en tid hvor jeg fravælger at

 • købe nye ting og i stedet (gen)bruge det jeg har
 • se film og gå i biografen og i stedet invitere én på besøg
 • bruge penge på mig selv og i stedet giver mere til nødhjælp eller mission
 • sove længe og i stedet står op en halv time før for at bede – især for andre mennesker omkring os
 • bruge tid på hobby og fritidsinteresser for i stedet at besøge nogle ensomme eller hjælpe nogen som har mere behov

Fastetiden er altså ikke først og fremmest en tid for afholdenhed, men en tid til til gode gerninger – en tid til at være ekstra

 • hjælpsom
 • nøjsom
 • gavmild
 • gæstfri

Faste for min næste

Med dette fokus kommer fasten ikke længere til at handle om mig selv, men derimod om min næste og om hvad jeg kan gøre for andre. Det bliver mere et spørgsmål om hvad jeg skal gøre end om hvad jeg ikke skal gøre. Det falder godt i tråd med hvad Gud siger til jøderne i Esajas 58 (efter Bibelen på hverdagsdansk):

3 ‘Har du ikke set, at vi faster for at ære dig?’ spørger I mig. ‘Kan du ikke se, at vi ydmyger os selv for din skyld?’ Jo, tak! I faster nok, men I tænker kun på, hvad der gavner jer selv, og I tvinger jeres folk til at arbejde for jer.

4 Hvad hjælper faste, hvis I skændes og går løs på hinanden med knytnæver? Når det er på den måde, I faster, vil jeg slet ikke høre på jeres bønner.

5 Tror I virkelig, det er den form for faste, jeg er ude efter: at I sulter jer selv, hænger med hovedet, klæder jer i sæk og dækker jer med aske? Er det, hvad I forstår ved faste? Tror I, jeg kan acceptere den slags?

6 Nej, den slags faste jeg ønsker, er, at I sætter de uretfærdigt anklagede fri, at I fjerner slavernes tunge byrder, at I løser de undertrykte fra deres lænker,

7 at I deler jeres mad med de sultne, at I giver husly til de hjemløse, at I sørger for tøj til dem, som intet har og i det hele taget gør, hvad I kan for at afhjælpe de behov, der findes lige omkring jer.

Hvordan holder du faste?
Skal fastetiden opprioriteres?