Hvem er dine forbilleder?

Vi kopierer hinanden. De fleste af de ting vi gør eller siger er noget vi har set eller hørt andre gøre. Ingen af os handler 100% selvstændigt, men er dybt præget af de mennesker som vi enten er sat sammen med eller har valgt at spejle os i. Sådan begyndte vi livet og sådan fortsætter det også for os. Den største forskel er nok bare, at vi som voksne har mulighed for at vælge vores forbilleder til og fra.

© Serg Salivon - Fotolia.com

© Serg Salivon – Fotolia.com

Vi har alle sammen vore forbilleder. Det kan være mennesker vi beundrer for bestemte egenskaber og derfor gerne vil ligne. Men det kan også være mennesker, som bare udgør en autoritet for os og som vi derfor ser op til og spejler os i – på godt og ondt. Nogle af dem har vi valgt meget bevidst mens andre blot er der. Men de er alle sammen vigtige for os. Vi er nemlig sociale væsener, som udvikler og danner os i relationer med andre mennesker.

Når jeg vil være “mig selv” handler det altså lige så meget om at vælge de gode forbilleder. Det er samtidig en god måde at overveje mine egne værdier og prioriteringer på. Hvem repræsenterer de egenskaber jeg gerne vil fremme hos mig selv? Hvem vil jeg gerne spejle mig i? Hvem er de gode forbilleder for mig?

Jeg tænker ikke her på idoler og den slags kunstige symboler for mine drømme. Men virkelige personer som gennem deres adfærd viser én eller flere af de kvaliteter jeg også gerne vil fremme hos mig selv. Det kan være egenskaber som mod, troværdighed, handlekraft, kærlighed, besindighed, respekt og lignende.

Og ligesom jeg har brug for mine forbilleder, så er jeg også selv et forbillede for andre. Forhåbentlig af den gode slags.

Overskud

I denne weekend ruller Online Overskud kampagnen, som vil have os til at fremme den gode tone og respekten for hinanden. Især på de sociale medier. Og både mobilselskabet Call Me og forsikringsselskabet Alm Brand har kørt reklamekampagner som har sat værdien af gode forbilleder på dagsorden:

Alt hvad vi siger og gør er har også betydning for andre og ikke blot for os selv. Vi smitter hinanden med vores ord og vores handlinger. Jeg er med til at sætte standarden for hvordan andre taler og handler. En både skræmmende og udfordrende tanke.

Vi smitter hinanden

At vælge sin vej i livet handler ikke bare om mine egne mål, men også om hvilket forbillede jeg er for andre. Og hvilke forbilleder jeg selv vælger. Vi er forbundet med hinanden og vi lærer af hinanden.

Noget af det sidste Jesus lærte sine disciple inden hans død var netop dette at vi skal være mod hinanden som vi ønsker at andre skal være mod os. Og han viste det selv ved at vaske alle disciplenes fødder. En handling, som man på den tid kun satte slaver til. Jesus går med sit forbillede meget videre end til at tale ordentligt. Han viste tjenersind og næstekærlighed. Han viste at det bedste forbillede er det vi viser gennem vores handlinger: “Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer” (Johannes evangeliet 13,15)

Hvem er dine forbilleder?
Hvordan er du selv et forbillede for andre?