Hvor er motivationen henne?

Motivation har noget at gøre med belønning. Hvis det jeg skal gøre ikke giver et eller andet positivt afkast, så mister jeg også min motivation. Så forsvinder den lyst, som skal sætte mig i bevægelse og drive mig til handling. Men ofte tænker jeg alt for snævert og kortsigtet omkring denne belønning.

© babimu - Fotolia.com

© babimu – Fotolia.com

Motivation er det som holder mig i gang og driver mig fremad. Uanset om det handler om at få opfyldt mine personlige og helt basale behov for mad, søvn, hygiejne, beskyttelse o.lign. Eller om det handler om at få læst lektier, holdt aftaler, ordnet vasketøjet eller at få afsluttet et projekt. Uden motivation går jeg i stå. Så derfor er det vigtigt at spørge: Hvor finder jeg motivationen?

Motivationen kan komme udefra eller indefra. Den ydre motivation handler om pisk eller gulerod. Det er den motivation som kommer af at tjene flere penge, blive rost, undgå straf, få mere magt eller lign. Altså belønninger som kommer til mig udefra, men også belønninger som ofte er kortsigtede og egoistiske.

At gøre en forskel

Den indre motivation derimod går ikke efter en her-og-nu belønning, men tror på et mål og en mening, som rækker længere ud end til at dække mine aktuelle behov. For den indre motivation er belønningen den tilfredsstillelse det er at tjene et højere formål end sig selv. At gøre en forskel for andre mennesker. Og denne motivation er på langt sigt den stærkeste.

For vi danskere er hverdagen heldigvis ikke mere en kamp for at overleve. De fleste af os har ikke problemer med at få dækket vores grundlæggende fysiske behov. Vi har hvad vi har brug for. Og derfor virker den ydre motivation heller ikke for os mere. Tilfredshed og glæde ved ens arbejde opnås ikke længere ved at få mere i løn, men ved at få anerkendelse, uddannelse og medbestemmelse på arbejdspladsen.

Frivillighed

Et andet godt eksempel på indre motivation er det frivillige donorkorps. I de lande, hvor man betaler bloddonorerne for at give blod, er der ofte færre donorer og samtidig er blodet af dårligere kvalitet. Derfor anbefaler WHO at bloddonorer skal være frivillige og ubetalte. Det handler nemlig om motivation. Indre motivation. Og for bloddonorer er motivet dette at kunne hjælpe andre mennesker og sikre en nødvendig forsyning af livsvigtigt blod. Belønningen er dette at tjene et højere og vigtigere formål end mig selv. (Og dermed bliver produktet også bedre)

Jeg finder min indre motivation når

  • jeg oplever at tingene giver mening, at der er et vigtigt formål med det jeg gør
  • jeg har medbestemmelse og selv kan vælge hvordan jeg engagerer mig
  • jeg jeg ved, at jeg har de evner og de redskaber jeg skal bruge
  • jeg oplever at tingene lykkes

Søg motivationen

Så det bedste jeg kan gøre for at styrke min motivation er at se tingene i et større perspektiv og finde ud af hvad det overordnede formål er. Det er at finde ud af hvad jeg er god til og beslutte mig for hvordan jeg bedst kan gøre tingene på min måde. Og så at fokusere på det som er lykkedes.

Forleden dag var Dagens Bibelord på JesusNet.dk dette: Udnyt enhver chance for at gøre det gode, for I lever i en ond verden. (Ef 5,16). Hvis jeg mangler at finde det højere formål med tingene, så er Bibelen en guldgrube af motivation – af mening med livet.

Hvad motiverer dig til dine daglige opgaver?
Hvorfor gør du det du gør?