Nytårsforsætter der holder

Hvordan lave nytårsforsætter, der holder? Det korte svar er:

- Du skal selv tro på det og
– Du skal have en plan for det

Det lidt længere svar kommer herunder:

Foto: NASA

Foto: NASA

Ved indgangen til 2012 sad jeg med det store og ambitiøse nytårsforsæt, at jeg i det nye år ville være bedre til at bruge min tid. Det var ikke første gang jeg havde haft dette nytårsforsæt og jeg var vist heller ikke den eneste, der flere gange havde formuleret dette naive ønske. Men denne gang skulle det altså ikke bare være et dødsdømt nytårsforsæt. Denne gang skulle det lykkes.

Skadelige nytårsforsætter

Samtidig hed et af nytårsdagenes nyhedsoverskrifter: “Nytårsforsætter er skadelige”. Forskere havde fundet ud af, at dårlig samvittighed ikke er sundt og det får man af nytårsforsætter som ikke holder.

Skal vi så holde op med at lave nytårsforsætter? Nej, det er da meget bedre at finde ud af hvordan vi laver nytårsforsætter der holder.

En måned tidligere havde jeg været på kursus i selvledelse. Og belært af Jan Poulsen fra Max Management gik jeg i gang med at lægge en plan for mit nytårsforsæt. Først formulerede jeg den overordnede opgave således: “Jeg vil have mere tid og overskud til at løse de opgaver som er vigtige.”

Det kunne godt lyde som et umuligt og på forhånd dødsdømt forsæt. Men i stedet definerede jeg syv områder, som jeg mente ville hjælpe mig til at nå dette mål. Jeg ville

  • fravælge en række ansvarsområder og projekter
  • fjerne unødvendige tidsrøvere
  • uddelegere mere trivielle opgaver
  • lægge mere realistiske tidsplaner
  • disciplinere mit dagsprogram
  • effektivisere mine styringsredskaber
  • tage nye teknikker og værktøjer i brug

Planen

Under hvert af disse syv områder definerede jeg så en række helt konkrete handlinger. Opgaver, som jeg helt praktisk kunne gennemføre. Nogle af dem var simple engangs-handlinger, såsom at afmelde nogle nyhedsbreve, skrive en mail og sige nej tak til en opgave, eller rydde op i en bestemt skuffe. Andre var løbende og gentagende handlinger som skulle blive til nye rutiner og vaner. Fx. at stå op en time tidligere, kun behandle emails to gange om dagen eller tage hurtigere beslutninger uden helt så mange overvejelser.

Den samlede opgave-liste var på 39 opgaver. De 14 af dem var enkeltstående handlinger, som jeg kunne gøre een gang for alle. Jeg har gjort de 12 af dem. De øvrige 25 opgaver var nye rutiner og vaner som skulle indarbejdes og det er lykkedes mig for 16 af opgaverne. Selvom jeg ikke fik løst alle opgaverne havde jeg alligevel en god oplevelse af, at jeg kunne holde mit nytårsforsæt. Jeg nåede et godt stykke i den rigtige retning.

De ting jeg ikke fik gjort skyldtes enten at jeg ikke rigtig troede på dem selv eller at jeg ikke havde en gennemtænkt plan for dem. Og jeg tror at netop disse to forhold er årsagen når vores nytårsforsætter ikke holder:

1. Vi tror ikke selv på dem 

2. Vi har ingen plan for dem

Hvis vi selv tror på de mål vi sætter os og samtidig har en realistisk plan for hvordan vi skal nå dem, så er chancen for at vi når dem ret gode. Men mangler enten planen eller troen på dem, så er det ret sandsynligt, at vi ikke når langt.

Er det vigtigt?

For at jeg virkelig kan tro på mit nytårsforsæt skal det være vigtigt for mig. Det skal afspejle de værdier, som jeg sætter højt i dit liv. Gør det ikke det, så kan jeg ikke bevare motivationen. Det nytter f.eks. ikke at jeg har et forsæt om at dyrke mere motion, hvis det blot er for at leve op til andres forventning og ikke er noget jeg selv virkelig har lyst til og gerne vil.

Alt for mange nytårsforsætter strander på, at vi grundlæggende ikke finder det vigtigt og derfor heller ikke tror på det. Vi er ikke tilstrækkeligt motiverede for det. Og derfor går det i sig selv igen. Skal dit nytårsforsæt holde, så begynd med at finde ud af hvad du i virkeligheden tror på er vigtigt for dig. Hvad betyder virkelig noget for dig?

Første skridt

Lad os sige at jeg har et nytårsforsæt om at ville i bedre form. Og at det faktisk er vigtigt for mig. Jeg er overbevist om, at jeg vil få det bedre og min motivation er på plads. Jeg tror på det. Men jeg har ikke nogen konkret plan. Jeg ved ikke hvordan jeg kommer i gang. I så fald er risikoen for nederlag også ret stor.

Selvom motivationen er i top, så sker tingene ikke af sig selv. Der skal lægges en plan. Et forsæt om blot at ville i bedre form er alt for diffust. Det er ikke nok med en hensigtserklæring. Forsættet skal omsættes til nogle konkrete handlinger, noget du helt praktisk kan gå i gang med her og nu. Det kan f.eks. være at du vil melde dig ind i en motions-klub eller (hvilket er billigere) at du vil løbe 3 gange ½ time hver uge. Eller bare een gang! Og så skal det i kalenderen. Og der skal evt. laves aftale med en løbemakker og med familien om hvornår du har afsat tiden til det osv. Vær helt praktisk. Fokuser på hvad du kan gøre nu og ikke så meget på hvad du håber at opnå

Urealistisk?

Måske skulle jeg supplere med en tredje grund til at nytårsforsættet slår fejl, Nemlig at det er urealistisk. At vi stiler for højt. Det kan i nogle tilfælde også være problemet, men ærlig talt tror jeg ikke det er her de fleste snubler. Er du grundlæggende motiveret, tror du på sagen og har du en plan for hvordan du kommer i gang, så er det også realistisk.

Vil du gerne have mere hjælp og inspiration til nytårsforsætter der holder, så er her et par rigtig gode artikler, som jeg vil anbefale:

Få dit nytårsforsæt til at holde – en række gode og praktiske forslag fra Sygeforsikringen Danmark
15 videnskabeligt beviste teknikker til at bryde en vane (og holde sit nytårsforsæt…) – fra Bro-blog

Har du nogle nytårsforsætter? Og hvordan har du tænkt dig at holde dem?