Mindre papir – hvorfor og hvordan

I dag er det papirløse samfund ikke mere en utopi. Også hjemme i vores private husholdning er papir i dag unødvendigt. Og der er gode grunde til at droppe papiret.

Foto: Sarah Williams / stock.xchg

Foto: Sarah Williams / stock.xchg

Jeg husker, hvordan vi allerede i 80′erne mødte de optimistiske profetier om det papirløse samfund. Men også hvordan det op gennem halvfemserne gik lige modsat. Efterhånden som computeren tog over og de små printere faldt i pris voksede bunkerne af papir og i dag bruges en tredjedel af alle fældede træer til papirproduktion.

Læs videre →

Mens verden går under

Jeg tror ikke vi kan redde verden. Vi kan ikke rulle den udvikling tilbage som grundlæggende er drevet af vores kollektive og kroniske grådighed. Men det betyder ikke, at vi ikke skal gøre noget. Tværtimod. Vi har hver især et personligt ansvar for at beskytte hinanden og især de svageste mod uretfærdighed, undertrykkelse, sult, naturkatastrofer og krig.

© bluedesign - Fotolia.com

© bluedesign – Fotolia.com

Jeg har ikke meget forstand på klimamodeller og økonomisk politik, men jeg har en klar fornemmelse af, at moderne vækst-kapitalisme og forbrugerisme vanskeligt kan forenes med værdier som nærhed, nøjsomhed og bæredygtighed. Jeg har rigtig svært ved at se hvordan jeg på én gang kan understøtte det stats-støttede forbrugscirkus og samtidig forvalte mine penge og ressourcer ansvarligt og bæredygtigt. Jeg forstår ikke hvordan de fleste politikere kan blive ved med at tro på, at vækst og øget forbrug er vejen til et bedre samfund. Det er det i hvert fald ikke i min lille verden.