Uden visioner går du død

Der er en enorm energi i visionen. Visionen skaber håb, længsel og forventning. Den ser virkeligheden som den kan blive.

© frank peters - Fotolia.com

© frank peters – Fotolia.com

Jeg har for nylig deltaget i to forskellige møder. Det ene handlede om problemer, efterretninger og nogle administrative beslutninger. Der var ikke megen energi og kraft og det møde. Der blev ikke rigtig flyttet noget. Det andet møde handlede om muligheder, om forandringer og nybrud. Her var masser af energi og forventning. Begge møder var lige lange og nogle af deltagerne i de to møder var endda de samme. Hvorfor så denne forskel? Jo, det andet møde var båret af visioner og fremskridt, mens det første møde var præget af status quo, af at holde tingene kørende.

Uden visioner dør et folk

Alle møder, opgaver og projekter kan ikke være lige spændende. Og alting kan ikke handle om nybrud og forandring. Men uden en bærende og klar vision, så mister vi energien og engagementet. Uanset hvad det handler om.

Der er en en enorm energi i det håb, den længsel og forventning som visionen skaber. Især når den er tydelig og klar for alle. Uden eller med uklare visioner for det vi laver, så mister vi langsomt energien og tingene dør for os.

Bibelen (som i sig selv er en kæmpe vision) siger det i Ordsprogenes Bog 29,18: “Uden visioner dør et folk”

Virkeligheden som den kan blive

Visioner er ikke kun de store og forkromede. Også i de små og mere undseelige opgaver, har vi brug for den energi som kommer fra visionen. Både fra den store overordnede vision og fra de mindre delmål, som den overordnede vision udløser. Vi har brug for at se et mål for os, for at se virkeligheden som den kan blive. Ellers mister vi både retning og fremdrift.

Nordmanden Paul Otto Brunstad taler i bogen “Samfundstrends og ungdomskultur” (Lohse 1999) om ”sejrens melankoli”, den tomhed, som opstår når vi har nået det vi gik efter. Når vi stiller os tilfredse og ikke længere har et klart mål at kæmpe for. Når visionen er væk. Det sker typisk når det er materielle ting vi binder vores forventninger til. Men det kan også ske for de mere åndelige og politiske projekter, når målet og visionen bliver uklar.

5 vigtige energikilder

MIT Sloan Management har undersøgt hvad der skaber glæde og energi på arbejdspladsen. Og de når frem til, at det sker i det samarbejde og fællesskab som er præget af

 • visioner
  Når vi oplevet, at vi er med til at skabe noget nyt og bedre
 • mening
  Når vi oplever at vi gør en forskel her og nu
 • engagement
  Når vi bliver bakket op og anerkendt
 • fremskridt
  Når vi oplever, at der er udvikling og tingene rykker
 • håb
  Når vi tør tro og håbe på at målet faktisk kan nås

Det amerikanske kirkeleder Bill Hybels kalder visionen for ledernes brændstof. Det forbruges og der skal hele tiden fyldes på. Visionen skal fornyes igen og igen, så den altid står klar for alle dem vi arbejder sammen med.

Det gælder på arbejdspladsen, i foreningen, i kirken, men også i mit private livOg i mit ægteskab. Her har jeg også brug for visioner, der rækker ud over den daglige overlevelse. Ellers mister jeg glæden og energien.

Hvad er dine visioner?
Har du den energi du skal bruge?

Læse mere her: